Biogimnastica1718.

11 jul Biogimàstica ∫ Activitat setmanal

Les tensions corporals i musculars provoquen una restricció en la llibertat de moviment, limitant la capacitat de sentir plaer i bloquejant la nostra expressió.

Si aquestes tensions es cronifiquen per causes mecàniques i posturals, ens està evidenciant el reflex d’un conflicte emocional no resolt. 
A mesura que guanyem consciència corporal i deixem que domini el nostre pensament intuïtiu, tornem a gaudir dels moviments espontanis i naturals… Recuperem l’expressió corporal del nen/a que tenim en el nostre interior.

La Biogimnàstica que us proposem és una eina per a guanyar consciència del nostre cos d’una manera creativa i vital.

L’automassatge, el Qi Gong, els estiraments musculars i respiratoris, els estiraments Zen, la reeducació postural de Mézières, el reequilibri propioceptiu de la columna vertebral i la relaxació tao, formen part de la unió entre l’orient i l’occident, la base del nostre treball del dia a dia.

INICIEM AL SETEMBRE 

Activitat: un cop per setmana

Horari: Dimecres de 19:00-20:15h o Dijous de 10:00-11:15h

Imprescindible reservar plaça.