julio 2017

  • All
  • Sin categoría
Biogimnastica1718.
Biogimàstica ∫ Activitat setmanal

Les tensions corporals i musculars provoquen una restricció en la llibertat de moviment, limitant la capacitat de sentir plaer i bloquejant la nostra expressió. Si aquestes tensions es cronifiquen per causes mecàniques i posturals, ens està evidenciant el reflex d'un conflicte emocional no resolt.  A mesura que guanyem consciència corporal...