Metodologia

  • Formació integral de les persones
  • Atenció i seguiment personalitzat
  • Grups reduïts
  • Plans d’estudi amb un fort component pràctic
  • Aprenentatge vinculat en casos reals
  • Professors qualificats i experimentats
  • Formem professionals amb valors humans i ètics
  • Aplicació del mètode Shiatsu-ki®
  • Avaluacions de caràcter formatiu i continuat
  • Valoració del coneixement, l’esforç,  el treball personal i en equip
Metodologia