Origens

Jaume Bort Anducas

Un jove Jaume Bort Anducas va rodar món per poder fer realitat el seu somni. Que fer salut es convertís en un gran plaer….i l’aventura no es va aturar: al 1988 introdueix per primera vegada a l’Estat Espanyol la formació del Zen shiatsu, tota una novetat que arriba als nostres dies oferint la vivència del shiatsu i els coneixements orientals en l’àmbit formatiu, terapèutic i empresarial.

Shiatsu-ki®:

És art i creació, és la unió entre la tradició i la innovació. És compromís, experiència, és passió i dedicació, és una vivència positiva i una injecció per als cinc sentits.

Shiatsu-ki® és la base del nostre treball, és la complementació entre la medicina oriental el sistema de salut natural i holístic amb la biomecànica anatòmica i estructural.

origens_foto