Zen (1)

13 sep Zen Shiatsu – seminari

“Els meridians són on són degut al fet que fan el que fan”

Shizuto Masunaga

El Zen Shiatsu va ser creat pel mestre Shizuto Masunaga (1925-1981) va representar una innovació en el camp del shiatsu, i el fonament per al desenvolupament de la pràctica del shiatsu a occident. És un estil d’entendre el Shiatsu com una forma energètica de contactar i transmetre aquest art en forma de teràpia. Masunaga va recollir els principis històrics de la medicina tradicional xinesa, i va ser el primer filòsof de Medicina Oriental, que va definir tant en la pràctica com en la teoria, la connexió dinàmica de yin (mà mare) i yang (mà activa).

Al costat d’aquesta innovació pràctica, va aparèixer el concepte de buscar el kyo, sovint manifestat en l’àmbit físic com buit, feble, deficient, en contraposició amb el jitsu, més evident i actiu.

En l’acupuntura es tradueix de forma familiar a tonificar el dèficit o calmar l’excés en òrgans o substàncies vitals. La innovació va venir pel fet de buscar i experimentar el kyo en relació al jitsu, tant en el hara com en el meridià.

Masunaga va desenvolupar un sistema de meridians complementari als tradicionals, gràcies a la seva àmplia experiència clínica.

Va fundar l’escola IOKAI, i va convertir el Zen Shiatsu com el mètode de Shiatsu més estès i difós fora del Japó.

A qui va adreçat
A professionals de Shiatsu i d’acupuntura.

Pla docent

  1. Principis del Zen Shiatsu
  2. Història i evolució segons el Mestre Masunaga
  3. Diagnòstic d’esquena de Masunaga
  4. Diagnòstic avançat del Hara
  5. Recorregut dels meridians Zen
  6. Concepte de ressonància en la interpretació Kio/Jitsu de cada meridià
  7. Exercicis per al desenvolupament de la sensibilitat i els 5 elements, per al terapeuta de shiatsu

 

Dates 

Dissabtes 9.30-14.00/ 15.30-20.00 h

Inici: 21 d’octubre

Hores: 54h

Preu: 580€